Přinášíme inovativní platební řešení

Česká fintech společnost a Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu (ČNB) zabývající se vývojem, implementací a rozvojem platebních řešení.

Naše produkty

Kdo jsme?

Paynovatio a.s. je společnost registrovaná v České republice, zapsaná v obch. rejstříku spisová značka: B 22311 vedené u Městského soudu v Praze. Paynovatio je držitelem osvědčení o registraci S-Sp-2017/00850/CNB/571, č. j.: 2018/089794/CNB/570 vydaného Českou národní bankou. Společnost je zapsaná v seznamu Poskytovatelů VEPMR vedeném ČNB.

Jsme vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu a to podle § 55 ZoPS.

Paynovatio a.s. je také oprávněna poskytovat za podmínek stanovených v § 53 odst. 3 ZoPS též následující platební služby, které se netýkají elektronických peněz:
 • podle § 3 odst. 1 písm. c) ZoPS, provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz 1. plátce, 2. příjemce, nebo 3. plátce prostřednictvím příjemce, jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr
 • podle § 3 odst. 1 písm. e) ZoPS, vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků
 • podle § 3 odst. 1 písm. f) ZoPS, provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (poukazování peněz)

O nás

Jsme FinTech společnost a svým klientům poskytujeme na míru připravená a odladěná platební řešení na klíč. Vějíř služeb, které nabízíme zahrnuje vývoj, implementaci a management programů předplacených platebních karet a poskytování platebních služeb.

Při poskytování služeb se soustřeďujeme na B2B sektor zejména jako agregátor platebních řešení pro individuální korporátní klienty. Vytváříme tak přidanou hodnotou tím, že vytváříme produkty nebo služby, které přesně odpovídají potřebám našich klientů. Měníme platební prostředky a služby na praktická byznysová řešení.

Rozšíření VEMPR licence o služby platebního styku nám umožňuje vytvářet a poskytovat velmi komplexní produktová řešení a programy, které umožňují našim klientům soustředit se na jejich „core business“, zatímco my zařídíme veškerý projektový management platebních karet a platebních služeb s nimi svázaných.

Paynovatio navázalo obchodní vztahy s dalšími regulovanými společnostmi, které mají potřebné licence pro poskytování služeb v rámci celé EU a oblasti EEA, a na které se nevztahují omezení na poskytování služeb malého rozsahu na základě licencí vydávaných ČNB.

Využíváme při tom nejenom sofistikované technologie a software našich smluvních partnerů, ale zajišťujeme i řízení celého projektového cyklu od jeho designu přes implementaci, testování a nasazení do praxe až po dlouhodobé řízení jeho provozu. Umožňujeme bezproblémovou integraci řešení do klientských systémů backoffice a implementujeme potřebné webové a mobilní služby, vše za účelem vytvoření skutečně efektivního a bezproblémového platebního řešení.

Co nabízíme

 • Předplacené karty - plastové i virtuální – a management jejich programů
 • Výrobu a personalizaci platebních karet včetně balicí a zásilkové služby
 • E-Wallet produkty (digitální peněženky) včetně integrovaných modulů, které rozšiřují možnosti jejich využití
 • Transakční účty s funkcí běžného účtu (IBAN, SEPA, SWIFT)
 • Webové služby, popř. mobilní aplikace pro pohodlnou správu účtů a karet
 • Propojení na karetní procesory, platební brány a služby acquiringu

Jak začít

Stát se klientem Paynovatio a.s. je velmi jednoduché. Začínáme procesem pro splnění a ověření zákonných požadavků v oblasti AML/CFT. Potřebné formuláře a žádosti najdete v sekci „klientská zóna“. Po ověření schválení klienta definujeme produkt a design programu, které co nejlépe zajistí naplnění Vašich potřeb a představ. Následuje podpis smlouvy pro zahájení poskytování platebních služeb nebo - v případě platebních karet - vývoj, implementace, testování a ostrý start karetního programu.
 • Kontaktujete nás se svými potřebami
 • Otestujete si naše řešení
 • Podepíšete smlouvu a my:

  Zahájíme poskytování platebních služeb

  Navrhneme, integrujeme a implementujeme karetní produkt nebo požadované řešení
 • Naučíme Vás vše potřebné a zaškolíme pro samostatný management provozu nebo vám tuto službu zajistíme my
 • Zahájíme živou fázi projektu
Kontaktujte nás

Naše programy

Abychom mohli vytvářet programy předplacených karet, které přesně vyhovují našim zákazníkům, musíme zajistit, aby naše partnerství byla transparentní, spolehlivá a založená na vzájemné důvěře mezi všemi zúčastněnými stranami. Naše řešení mohou být použita jako komplexní řešení nebo si lze vybrat pouze některé stavební bloky našich komplexních řešení, které vhodně doplní existující řešení, která již klient používá.

Naše programy předplacených karet lze použít v různých oblastech a sektorech, kterými mohou být například online nákupy, odměňovací a mzdové systémy, řízení firemních nákladů apod. Všechny programu probíhají v zajištěném a bezpečném prostředí.

Programový management předplacených karet

Měníme předplacené karty z „pouhého platebního prostředku“ na praktická byznysová řešení. V oblasti předplacených karet se soustřeďujeme na B2B sektor, zejména jako agregátor platebních řešení pro korporátní klienty.
 • Nabízíme karty všech karetních schémat, tj. Visa, Mastercard a nově i China Union Pay.
 • Definujeme potřebné produkty a jejich změny ve vztahu k vydavatelům karet a BIN sponzorům
 • Pomáháme se zajištěním požadavků v rámci AML/CFT procesů a nástrojů
 • Zajišťujeme procesy KYC
 • Podporujeme management fraud procesů a nástrojů
 • Zajišťujeme všechny clearingové procesy s BIN sponzory a dalšími zúčastněnými stranami/poskytovateli služeb, technologií a software
Působíme jako agregátor jinak oddělených procesů a služeb
 • Implementujeme technologie a softwarová řešení třetích stran, pro které zajišťujeme agregaci jednotlivých stavebních bloků řešení do jednoho funkčního celku přesně dle potřeb a požadavků našich klientů.
 • Koordinujeme a řídíme jednotlivé procesy, jejich poskytovatele tak, abychom pro konečného uživatele zajistili vše, co od daného řešení potřebuje a očekává.
 • Vkládáme do řešení naši zkušenosti a znalosti a také naše vztahy s třetími profesionálními stranami.

Předplacené karty pro fyzické osoby

Žádné prověřování úvěrové kredibility
Předplacenou kartu si mohou pořídit i osoby se špatnou historií splácení svých závazků a dluhů. Pro vydání karty se nepožaduje ověření schopnosti splácet závazky ani otevření bankovního účtu. Okamžité on line vydání platební karty. Protože se jedná o předplacené karty, nejsou jejich prostřednictvím poskytovány žádné úvěry nebo kreditní linky či kontokorenty.
Ochrana identity držitele karty při online nákupech
Předplacené karty jsou obchodníky na celém světě akceptovány ve stejném rozsahu jako karty bankovní.
Efektivní řízení výdajů
Prostřednictvím předplacené karty si nevytvoříte budoucí nekrytý závazek nebo dluh. Můžete utratit pouze tu částku, kterou si na kartu nabijete.
Zasílání peněz přátelům nebo rodině do zahraničí
Předplacené karty jsou celosvětově využívány osobami pracujícími v zahraničí pro sdílení hotovosti s rodinou jako finančně méně náročný nástroj než je zasílání hotovosti pomocí peněžní služby.
Výhodnější směnné kurzy
Předplacené karty zpravidla nabízejí mnohem výhodnější směnné kury pro přepočet zahraničních plateb než jaké lze získat od komerčních bank, které bývají často zatíženy vyšší marží kompenzující nákladovost bankovních služeb.
Kontaktujte nás

Výhody korporátních předplacených karet

Cash Management
Umožníme Vám provádět pravidelné týdenní/měsíční platby mezd nebo odměn na karetní účty. Převedené zdroje jsou drženy na zúčtovacím účtu. Management karet a plateb je nepoměrně jednodušší v celém distribučním řetězci odměňování. To platí zejména pro případy, kdy dochází k vysoké fluktuaci zaměstnanců/prodejců nebo kdy tyto vztahy vykazují vysokou mezinárodní diverzitu.
Výhodnější směnné kurzy
Předplacené karty zpravidla nabízejí mnohem výhodnější směnné kury pro přepočet zahraničních plateb než jaké lze získat od komerčních bank, které bývají často zatíženy vyšší marží kompenzující nákladovost bankovních služeb
Výhody pro zaměstnavatele
 • Nákladově efektivní výplaty mezd a odměn
 • Omezení použití šeků a hotovosti včetně nákladů na nakládaní s hotovostí
 • Omezení bankovních poplatků
 • Snížení rizika svázaného s distribucí šeků a použitím hotovosti
 • Výrazné omezení nákladů spojených s náhradou ztracených šeků
 • Výplaty lze provádět bez časových prodlev nebo přesně dle stanoveného platebního harmonogramu.
 • Náklady na pořízení zaměstnanecké předplacené karty jsou zpravidla mnohem nižší než náklady na SWIFT a SEPA transfery.
Výhody pro zaměstnance
 • V den výplaty mají zaměstnanci/prodejci okamžitý přístup k financím
 • Zaměstnanci/prodejci mají prostřednictvím webové služby průběžné informace ohledně zůstatků, transakční historie i provedených plateb
 • Karty jsou bezpečnější než hotovost
 • Výhody čipových karet a PIN služby. Ověření plateb pomocí 3Dsecure
 • V oblastech s řídkou bankovní infrastrukturou předplacené karty do určité míry suplují bankovní hotovostní služby
Kontaktujte nás

Systémy pro odměňování a výplatu mezd (Payroll, poukazování peněz)

Pomůžeme vám zjednodušit, zlevnit a zefektivnit provádění výplat a odměn vašim zaměstnancům a prodejcům:
 • Programy upravené přesně dle Vašich korporátních potřeb
 • Snadné vydávání a distribuce předplacených karet zaměstnancům a prodejcům
 • Možnost realizace jednotlivých hromadných plateb na jednotlivé účty/karty zaměstnanců a prodejců prostřednictvím online služby
 • Převody na karty v reálním čase bez prodlení
 • Naše předplacené karty poskytují stejnou bezpečnost jako bankovní karty
 • Online klientský přístup pro správu karet pro Vaše zaměstnance a prodejce – transakce, zůstatky, dobíjení, změny PIN, blokace karet atd.
Kontaktujte nás

Internetové bankovnictví a platební služby

Digitální peněženka (e-Wallet)

Námi nabízené technologie umožňují jednoduché zřízení digitální peněženky prostřednictvím online nástrojů:
 • Naše technologie umožňuje uskutečňování převodů mezi digitálními peněženkami v reálném čase
 • Digitální peněženky lze používat pro tradiční i netradiční měny
 • Klientský online přístup pro správu digitální peněženky – zůstatky, transakce, historie a další informace
 • Možnost využití API pro automatizaci procesů
Otevřít e-wallet

Platební služby

Ve spolupráci s našimi plně regulovanými partnery poskytujeme služby internetového bankovnictví. Účty digitální peněženky umožňují prostřednictvím IBAN čísla realizovat platby SEPA nebo SWIFT – obdobně jako normální bankovní účty, avšak bez požadavku na jakýkoliv přímý vztah majitele účtu k bance. Pro provádění převodů je možné zajistit jejich vysokou automatizaci.
Pomocí IBAN čísla - přímá alternativu běžného bankovního účtu s možností:
 • SEPA platby
 • Výplatu mezd a odměn přímo na účet
 • Online úhradu faktur a účtů
Otevřít účet

Předplacené karty

Ke každé digitální peněžence lze nabízí možnost vydání předplacené virtuální i plastové platební karty ke každé digitální peněžence. Tyto karty jsou vydány s nulovým zůstatkem a musí být proto uživatelem před prvním použitím nabity penězi. Karty nelze spojit s bankovním účtem nebo nelze jejich prostřednictvím poskytnout jakýkoliv úvěr, půjčku či kontokorentní kreditní zůstatek.
 • Výběry hotovosti prostřednictvím bankomatů všude na světě
 • Přístup na účet 24/7
 • Bezpečné platby na internetu
Vlastní platební brána
Platforma digitální peněženky využívá vlastní integrovanou platební bránu. Odpadá tak nutnost separátních smluv s dalšími poskytovateli této služby. Platby kartami, zejména dobíjení jiných účtů na internetu, je jednodušší a spolehlivější.
Virtuální předplacené karty - online
Karty jsou automaticky vydány při otevření účtu v digitální peněžence, pokud její uživatel při registraci tuto možnost zvolí. Po dobytí peněženky finančními prostředky lze kartu ihned používat. Lze s nimi bezpečně platit i na internetu. Každá transakce je ověřena pomocí 3Dsecure.
Výhodnější směnné kurzy
Předplacené karty zpravidla nabízejí mnohem výhodnější směnné kury pro přepočet zahraničních plateb než jaké lze získat od komerčních bank, které bývají často zatíženy vyšší marží kompenzující nákladovost bankovních služeb.
Naše virtuální karty mohou být vydány i jako korporátní karty.
Získat předplacenou kartu

Proč si vybrat Paynovatio?

 • Technologická vyspělost
 • Kvalitní tým
 • Rychlost a flexibilita implementace (Time to market)
 • Cenová politika
 • Zákaznická péče

Hledáte vlastní platební řešení na míru Vašim potřebám?

Kontaktujte nás