Přinášíme inovativní platební řešení

Česká fintech společnost a Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu (ČNB) zabývající se vývojem, implementací a rozvojem platebních řešení.

Naše produkty

O nás

Paynovatio a.s. je společnost regtistorvána v České republice. Společnost patří mezi tzv. Finntech společnosti a svým klientům poskytuje na míru připravená a odladěná platební řešení na klíč. Vějíř služeb, které nabízí zahrnuje vývoj, implementaci a management programů založených na předplacených platebních kartách. Společnost je vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu na základě licence udělené ČNB s rozšířením na poskytování některých platebních služeb. Tato licence ji neumožňuje podnikat v rámci EU , ale pouze v České republice s celkovým omezením objemu momentálního závakzu, který nesmí přesáhnout 5 mil. EUR …. doplnit Proto Paynovatio navázalo obchondí vztahy s dalšími regulovanými společnostmi, které mají potřebné licence pro neomezený rozsah podnikání v rámci celé EU a oblasti EEA bez omezení objemu transakcí a závazků s nich vyplávajících. Ve spolupráci s těmtio regulovanýji subjekty Paynovatio nabízí platební řešení a maanahgement předplacených programů i klientům za hranicemi České republiky.

Programový management předplacených karet

v oblasti řízení projektů předplacených karet se soustřeďujeme při poskytování našich služeb na B2B sektor zejména jako agregátor platebních řešení pro individuální korporátní klienty. Naší klíčovou rolí pro naše klienty je design předplacených řešení, která naplní jejich potřeby a zároveň splní i očekávané ekonomické parametry jeho fungování. Měníme tak předplacené karty z „pouhého platebního nástroje“ na praktická byznysová řešení. Při naší činnosti spolupracujeme s bankami a finančními institucemi, které nabízejí karty všech karetních schémat, tj. Visa, Mastercard a nově i China Union Pay. Implementujeme pouze taková řešení, která umožní našim klientům soustředit se na jejich „core business“, zatímco my zařídíme veškerý projektový management platebních karet a služeb s nimi svázaných. Využíváme při tom nejenom sofistikované technologie a software našich smluvních partnerů, ale zajišťujeme i řízení celého projektového cyklu od jeho designu přes implementaci, testování a nasazení do praxe až po dlouhodobé řízení jeho provozu. Při zajišťování našich služeb spolupracujeme napřímo s vydavateli předplacených karet, karetními procesory a provozovateli karetních schémat. Implementujeme technologie a softwarová řešení třetích stran, pro které zajišťujeme agregaci jednotlivých stavebních bloků řešení do jednoho funkčního celku přesně dle potřeb a požadavků našich klientů. Umožňujeme bezproblémovou integraci řešení do klientských systémů backoffice a implementujeme potřebné webové a mobilní služby, vše za účelem vytvoření skutečně efektivního a bezproblémového platebního řešení.
Ve funkci programového manažera
 • Koordinujeme a řídíme jednotlivé procesy, jejich poskytovatele tal, abychom pro konečného uživatele zajistili vše, co od daného řešení potřebuje a očekává
 • Působíme jako agregátor jinak oddělených procesů a služeb
 • Vkládáme do řešení naši zkušenosti a znalosti a také naše vztahy s třetími profesionálními stranami.
Oblasti, které zpravidla pokrýváme jsou
 • Design karet
 • Design nosičů karet
 • Design portálu webových služeb apod.
Jako programový manažer standardně dle požadavků našich BIN sponzorů
 • Pomáháme se zajištěním požadavků v rámci AML procesů a nástrojů
 • Zajišťujeme procesy KYC
 • Podporujeme management fraud procesů a nástrojů
 • Poskytujeme předpovědi vývoje množství vydaných karet i analýzy jejich fungování
 • Zajišťujeme všechny clearingové procesy s BIN sponzory a dalšími zúčastněnými stranami/poskytovateli služeb, technologií a softwaru
 • Definujeme potřebné produkty a jejich změny ve vztahu k vydavatelům karet a BIN sponzorům
Spolupracujeme s našim klienty při vytváření všech aspektů karetního programu tak, abychom naplnili jak potřeby klientů, tak i požadavky vydavatelů a procesorů karet. V rámci těchto služeb se stáváme pojítekm mezi klienty a vydavateli karet, BIN sponzory a keratními schématy a stáváme se projektovým koordinátorem mezi zúčastněnými stranami.

Co nabízíme

 • Management programů předplacených karet
 • E-Wallet produkty (digitální peněženky)
 • Cryptoměnové peněženky (e-Wallet)
 • Transakční účty funkcí běžného účtu (IBAN a Swift)
 • Propojení na karetní procesory (acquiring)
 • Webové služby, popř. mobilní aplikace pro pohodlnou správu účtů a karet
Při zajišťování agregovaných služeb nabízíme tyto služby s přidanou hodnotou (VAS)
 • Integraci SMS/emailové služby
 • Kontaktní centra karetních služeb
 • Co-brandované webové stránky pro klientskou správu karet
 • IVR functionalitu pro PIN a zákaznické služby
 • Výrobu a personalizaci karet včetně balicí a zásilkové služby
 • Integraci s různými kanály pro dobíjení karet

Naše odměna a poplatky

Spuštění programu a náklady na distribuci karet
 • Odměna za spuštění programu (Set Up Fee)
 • Náklady na výrobu karet
 • Zajištění elektronického/manuálního procesu KYC
 • Personalizace kret a zajištění procesu „PIN over IVR“ (IVR poskytuje zpravidla karetní procesor)
Poplatky za ATM transakce
 • Výběry z domácích bankomatů
 • Výběry z bankomatů v zahraničí
Poplatky za provoz karet
 • Poplatek za aktivaci karty (Card Activation Fee)
 • Poplatek za provoz karty (měsíční)
 • Kurzové poplatky při zahraniční platbě (Currency Conversion Charge)
Poplatky na terminálech POS
 • Domácí POS platby
 • Mezinárodní POS platby
Jiné příjmy
 • Úroky
 • Poplatky interchange fee

Jak začít

Stát se klientem Paynovatio a.s. je velmi jednoduché. Začíáme kontaktem a předvedením našich možností a produktů. Po definování Vašich potřeb pokračujeme designem programu, terý zajistí jejich naplnění a zároveň bude splňovat nejrůznější požadavky vydavatelů a procesorů karet nebo karetních schémat. Následně pak zpracujeme a poslytneme k testování vyspecifikované API, pokud jsou součástí řešení. Následuje testování a po něm ostrý start programu.
 • Kontaktujete nás se svými potřebami
 • Otestujete si naše řešení
 • Podepíšete smlouvu
 • Objednáte plastové nebo virtuální karty
 • Proběhne nastavení, integrace a implementace produktu
 • Naučíme Vás vše potřebné pro provoz
 • Zahájíme živou fázi projektu
Kontaktujte nás

Naše programy

Abychom mohli vytvářet programy předplacených karet, které přesně vyhovují našim zákazníkům, musíme zajistit, aby naše partnerství byla transparentní, spolehlivá a založená na vzájemné důvěře mezi všemi zúčastněnými stranami. Naše řešení mohou být použita jako komplexní řešení nebo si lze vybrat pouze některé stavební bloky našich komplexních řešení, které vhodně doplní existující řešení, která již klient používá. Naše programy předplacených karet lze použít v různých oblastech a sektorech, kterými mohou být například online nákupy, odměňovací a mzdové systémy, řízení firemních nákladů, online onboarding, pojišťovnictví, herní průmysl, kryptoměny nebo obchodování se směnnými kurzy (FX Trading). Všechny programu probíhají z zejištěném a bezpečném prostředí.

Systémy pro odměňování a výplatu mezd (Payroll)

Pomůžeme vám zjednodušit, slevnit a zefektivnit provádění výplat a odměn vašim zaměstnancům a prodejcům:
 • Zajistíme Váš růst na zahraničních trzích
 • Programy upravené přesně dle Vašich korporátních potřeb
 • Regionální a mezinárodni compliance u všech programů
 • Efektivní řešení vnitřního i vnějšího rizika zpronevěry
 • Snadné vydávání a distribuce předplacených karet zaměstnancům a prodejcům
 • Převody na karty v reálním čase bez prodlení
 • Možnost realizace jednotlivých hromadných plateb na jednotlivé účty/karty zaměstnanců a prodejců prostřednictvím online služby
 • Naše předplacené karty poskytují stejnou bezpečnost jako bankovní karty
 • Online klientský přístup pro správu karet pro Vaše zaměstnance a prodejce – transakce, zůstatky, dobíjení, změny PIN, blokace karet atd.
Kontaktujte nás

Digitální peněženka (e-Wallet)

 • Námi nabízené technologie umožňují jednoduché zřízení digitální peněženky prostřednictvím online nástrojů
 • Ve spolupráci s našimi partenry umožníme, aby digitální peněženky sloužily jako platební účet pro vzájemné přijímání a odesílání finančních prostředků
 • Naše technologie umožňuje uskutečňování převodů mezi digitálními peněženkami v reálném čase
 • Digitální peněženky lze používat pro tradiční i netradiční měny (FIAT i kryproměny)
 • Součástí technologie je i klientský online přístup pro správu digitální peněženky – zůstatky, transkace, historie a další informace
 • Možnost využití API pro automatizaci procesů
Otevřít e-wallet

Běžné účty

Ve spolupráci s našimi plně regulovanými partnery poskytujeme služby v rámci celé Eurozony. Naše řešení je přímou alternativou pro standardní běžné bankovní účty. Naše běžné účty umožňují prostřednictvím IBAN čísla realizovat platby SEPA nebo SWIFT - obdobně jako normální bankovní účty, avšak bez požadavku na jakýkoliv přímý vztah majitele účtu k bance. Pro provádění převodů je možné zajistit jejich vysokou automatizaci. Paunovatio může rozšířit jakoukoliv digitální peněženku nebo účet předplacené karty o funkcionalitu běžného účtu ve všech 19 zemích Eurozóny. Dosahujeme toho přidělením IBAN čísel k jednotlivým účtům.
Funkcionalita IBAN zajišťuje možnost:
 • SEPA platby
 • Výplatu mezd a odměn přímo na účet
 • Příjemu plateb z veřejných financí přímo na účet
 • Online úhradu faktur a účtů
 • Výběry hotovosti prostřednictvím bankomatů všude na světě
 • Mobilní platby
 • Přístup na účet 24/7
Otevřít účet

Předplacené karty

Hlavní výhody předplacených karet

Žádné prověřování úvěrové kredibility
Pro vydání karty se nepožaduje ověření schopnosti splácet závazky ani otevření bankovního účtu. Okamžité onoine vydání platební karty. Protože se jedná o předplacené karty, nejsou jejich prostřednictvím poskytovány žádné úvěry nebo kreditní linky či kontokorenty.
Ochrana identity držitele karty při online nákupech
Předplacené karty jsou obchodníky na celém světě akceptovány ve stejném rozsahu jako karty bankovní. Poskytujeme karty Visa, Mastercard i Chine Union Pay.
Efektivní řízení výdajů
Prostřednictvím předplacené karty si nevytvoříte budoucí nekrytý závazek nebo dluh. Můžete utratit pouze tu částku, kterou si na kartu nabijete.
Zasílání peněz přítellm nebo rodině do zahraničí
Předplacené karty jsou celosvětově využívány osobami pracujícími v zahraničí pro sdílení hotovosti s rodinou jako finančně méně náročný nástroj než je zasílání hotovosti pomocí peněžní služby.
Výhodnější směnné kurzy
Předplacené karty zpravidla nabízejí mnohem výhodnější směnné kury pro přepočet zahraničních plateb než jaké lze získat od komerčních bank, které bývají často zatíženy vyšší marží kompenzující nákladovost bankovních služeb.
Získat předplacenou kartu

Výhody korporátních předplacených karet

Cash Management
Umožníme Vám provádět pravidelné týdenní/měsíční platby mezd nebo odměn na karetní účty. Převedené zdroje jsou drženy na zúčtovacím účtu. Management karet a plateb je nepoměrně jednodušší v celém distribučním řetězci odměňování. To platí zejména pro případy, kdy dochází k vysoké fluktuaci zaměstnanců/prodejců nebo kdy tyto vztahy vykazují vysokou mezinárodní diverzitu.
Výhody pro zaměstnavatele
 • Nákladově efektivní výplaty mezd a odměn
 • Jednoduchá implementace do stávajícího řešení
 • Omezení použití šeků a hotovosti včetně nákladů na nakládaní s hotovostí
 • Omezení bankovních poplatků
 • Snížení rizika svázaného s distribucí šeků a použitím hotovosti
 • Výrazné omezení nákladů spojených s náhradou ztracených šeků
 • Výplaty lze provádět bez časových prodlev nebo přesně dle stanoveného platebního harmonogramu.
 • Náklady na pořízení zaměstnanecké předplacené karty jsou zpravidla mnohem nižší než náklady na SWIFT a SEPA transfery.
 • Řešení může generovat dodatečné příjmy
Výhody pro zaměstnance
 • V den výplaty mají zaměstnanci/prodejci okamžitý přístup k financím
 • Šetří čas a peníze
 • Zaměstnanci/prodejci mají k průběžné informace ohledně zůstatků, transakční historie i provedených plateb prostřednictvím webové služby
 • Karty jsou bezpečnější než hotovost
 • Výhody chipových kret a PIN služby. Ověření plateb pomocí 3D secure.
 • Předplacenou kartu si mohou pořídit i osoby se špatnou historií splácení svých závazků a dluhů.
 • V oblastech s řídkou bankovní infrastrukturou předplacené karty do určité míry suplují bankovní hotovostní služby
Kontaktujte nás

Online virtuální předplacená karta

Paynovatio nabízí funkčně ověřenou platformu pro vytváření, dodání provoz i okamžité vystavení předplacených virtuálních karet. Tyto karty jsou vydány s nulovým zůstatkem a musí být proto uživatelem před prvním použitím nabity penězi. Tyto karty jsou skvělé pro internetové online platby. Další výhodou je samozřejmě to, že tyto karty nezabírají žádné místo v peněžence. Nelze je taky ztratit nebo někam založit jako například standardní plastovou kartu. Lze s nimi na webu bezpečně zaplatit cokoliv. Každá transakce může být navíc ověřena 3D secure systémem. Poté, co žadatel projde KYC procesem a je schváleno vydání virtuální online karty, je tato karta vydána a k dispozici pro placení okamžitě. Stačí tuto kartu dobít finančří částku a lze s ní hned platit. Nejenom, že nje placení s touto kartou vysoce bezpečné, ale také poskytuje určitou kontrolu nad výdaji. Naše předplacené karty mohou být Mastercard, Visa or China Union Pay. Karty nelze spojit s bankovním účtem nebo nelze jejich prostřednictvím poskytnout jakýkoliv úvěr, půjčku či kontokorentní kreditní zůstatek. Karta nemůže být zcizena a tak představuje platební prostředek s velmi nízkým rizikem ztráty spojené s jejím zneužitím Pro majitele karet, kteří dbají na nákladové rozpočty a kontrolu svých výdajů představuej předdplacená karta velmi efektivní nástroj jejich výdajů. Nelze utrati více, než kolik na kartu nabijeme. Naše virtuální karty mohou být vydány i jako korporátní karty.
Získat předplacenou kartu

Proč si vybrat Paynovatio?

 • Technologická vyspělost
 • Kvalitní tým
 • Rychlost a flexibilita implementace (Time to market)
 • Cenová politika
 • Zákaznická péče

Hledáte vlastní platební řešení na míru vašim potřebám?

Kontaktujte nás