Po padesáti letech od vynálezu bankomatů význam hotovosti klesá

Bankomat byl zařazen mezi 100 nejvýznamnějších vynálezů 20. století. Snížil provozní náklady bank na hotovost a naučil klienty používat platební karty. Dnes význam hotovosti klesá a rychle roste bezhotovostní placení.

 

Dne 27. června 1967 byl v londýnské pobočce Barclays Bank v Enfiedu uveden do provozu první bankomat na světě. Za jeho vynález lidstvo vděčí britskému manažerovi Johnu Adrianovi Sheperd-Barronovi (1925 – 2010). Ten si jednou nestihl vyzvednou peníze na pobočce banky a začal přemýšlet, zda by nebylo možné sestrojit zařízení, které by vydávalo peníze kdykoliv, podobně jako tehdejší mincovní automaty na čokolády. Jeho kolegové byli k této myšlence skeptičtí. Po téměř dvou letech vývoje se mu ale jeho záměr podařilo splnit. V roce 2007 mu královna Alžběta II. za přínos pro rozvoj bankovnictví udělila Řád britského impéria.

Někteří bankéři tehdy bankomaty odmítali. Domnívali se, že lidé nechtějí být obsluhováni strojem, nebudou si pamatovat PIN a nepotřebují přístup k hotovosti 24 hodin denně. Další půlstoletí ukázalo, že se značně mýlili. V roce 1968 se bankomaty rozšířily do Francie, Švédska, Německa nebo Švýcarska. V následujícím roce byl ve Spojených státech zaveden do provozu bankomat, který peníze nejen vydával, ale také přijímal vklady v obálkách.

Bankomaty podstatně snížily náklady bank, když jejich zákazníci začali preferovat výběry vkladů v sítích bankomatů namísto poboček. Současně přinesly vyšší kvalitu služeb tím, že jsou v provozu 24 hodin denně, kdekoliv na světě. Bankomaty byly prvním zařízením s počítačem, které obsluhovali laici. Podílely se na automatizaci bankovních služeb, společně s výpočetními centry, telefonním a později internetovým bankovnictvím. Jedním z důsledků zavedení moderních technologií v bankovnictví bylo snížení počtu zaměstnanců a poboček.

Do roku 1990 počet bankomatů na světě dosáhl 600.000 kusů, v roce 2000 jich bylo 1,1 milionu a v roce 2015 asi 3,4 mil. kusů. V posledních letech počet bankomatů roste jen v Asii (hlavně v Číně), Africe, východní Evropě (Rusko) a Jižní Americe, v rozvinutých zemích jejich počet rychle klesá (např. Skandinávie).

 

Tab. č. 1          Počet bankomatů – celý svět

1967 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2020
10 300 100.000 600.000 1,1 mil. 2,3 mil. 3,2 mil. 4,1 mil.

Pramen:          ATMIA

 

 

 

 

Tab. č. 2          Počet bankomatů na 1 milion obyvatel ve vybraných zemích v Evropě (2014)

Země Počet ATM Počet ATM na 1 mil. obyv.
Velká Británie 61513 1084
Německo 61118 754
Francie 58263 834
Itálie 51333 850
 

Španělsko

48619 1050
Portugalsko 12251 1225
Rakousko 8775 1032
Belgie 7000 610
Švýcarsko 6948 817
Nizozemí 6900 405
Česká republika 4258 401
Dánsko 3269 573
Švédsko 3146 317
Irsko 3047 640

Pramen:          ATMIA

 

Bankomaty jsou již za zenitem

V Československu jsme se prvního bankomatu České a Slovenské státní spořitelny dočkali až v roce 1989. O tři roky později české a slovenské banky uvedly do provozu první moderní síť on-line bankomatů v zemích bývalého sovětského bloku (Mastercard). Zákazníci českých bank se rychle naučili bankomaty používat a v letech 1992 a 2016 vzrostl jejich počet z 294 na 4.258 kusů.  Jejich obrat vzrostl v letech 2000 až 2016 z 50 na 724 mld. Kč. Ale v západní a severní Evropě od roku 2010 počet bankomatů klesá, v důsledku preference bezhotovostního placení (v letech 2010-2016 – pokles o 23 %).

V České republice připadá na 1 milion obyvatel 401 bankomatů, průměr v EU je 950. V některých zemích je jejich hustota vyšší (např. Velká Británie, Španělsko), což je způsobeno tím, že tyto země jsou turistickými destinacemi a bankomaty často zabezpečují i další služby (např. vklady hotovosti). Nebo v případě Německa a Rakouska se jednalo o země, ve kterých převládala hotovost a eurošeky.

„České republice se naštěstí masovému zavedení šeků podařilo vyhnout, banky i zákazníci dali přednost bankomatům a ve druhé polovině 90. let platebním kartám. Existuje zde ale poptávka po vkladových bankomatech, které by umožnily i vklady hotovosti. klienti by nemuseli jít na pobočku banky s penězi a navíc za poplatek by bylo možné vklad do bankomatu uložit i na účty u jiných českých bank.“ řekl Pavel Juřík generální ředitel Paynovatio.

 

Pramen:          Sdružení pro bankovní karty

 

Preferujme bezhotovostní placení

 

V letech 2000 – 2016 v České republice vzrostl obrat plateb kartou z 11 na 631 miliard Kč, tedy více než padesátkrát. Počet platebních terminálů vzrostl více než devětkrát z 15.000 na 159.000 kusů (+ 906 %). Naproti tomu počet bankomatů se zvýšil z 1.509 na 4.258 kusů t. j. jen o 180 %. V letech 2015 až 2016 počet bankomatů dokonce poprvé klesl (- 7 %).

Výběr hotovosti provedený českými klienty z bankomatů v letech 2010 až 2016 vzrostl z 576 na 709 miliard Kč, tedy jen o 23 %, zatímco objem plateb v tuzemských obchodech kartami se zvýšil o 256 % ze 177 na 631 miliard Kč. „V letech 2013/2014 a 2015/2016 se meziroční tempo růstu bezhotovostního placení zvýšilo z 15 na vynikajících 41 procent.“ říká Aleš Rod ředitel výzkumu CETA.

V České republice by měla být zvýšena pozornost na větší podporu bezhotovostního placení, a to nejen v obchodní síti, ale i ve státní správě a samosprávě. Dobrým příkladem je Česká pošta, u které je možné platebními kartami zaplatit nejen za poštovní služby, ale i ceny zásilek a peněžní poukázky a SIPO. Rostoucí konkurence a nabídka služeb pro obchody a e-shopy, společně s digitálními technologiemi a EET terminály a využíváním bezkontaktních platebních karet v hromadné dopravě, budou v příštích letech zvyšovat využití bezhotovostního placení, před hotovostí.

„Podle našich odhadů se u českých klientů meziroční růst bezhotovostního placení v České republice udrží do roku 2020 na 30 – 40 %, za současného mírného a po roce 2020 zrychleného poklesu výběru hotovosti z bankomatů. Nesporné výhody bezhotovostního placení, společně s poptávkou klientů po moderních službách a technologiích, jsou významnou motivací pro FinTech společnosti, které přinesou zákazníkům nové produkty v oblasti placení.“ řekl Pavel Juřík generální ředitel společnosti Paynovatio.

 

 

O Paynovatio

Paynovatio a. s. je česká FinTech společnost, člen skupiny ePURSE Group. Je inovátorem platebních řešení a služeb pro občany i firmy, pro kamenné obchody a e-shopy. Využívá synergie v propojení s inovativními technologiemi na sběr dat, geomarketingem a věrnostními programy. Široké spektrum aktivit je založeno na spolupráci s nejlepšími partnery v daných segmentech, díky čemuž nabízí klientům produkty nejvyšší kvality. www.paynovatio.eu

 

Zdroj: www.bankovnictvionline.cz/Technologie

Ke stažení:

http://paynovatio.eu/wp-content/uploads/2017/07/48_49.pdf

http://paynovatio.eu/wp-content/uploads/2017/06/50-let-ATM.pdf

By | 2017-07-18T10:06:13+00:00 Červen 27th, 2017|Paynovatio|